ما در اشرفیه معتقدیم پیشرفتهایی که به دست آورده ایم نتیجه نبوغ و تلاش تک تک افراد بوده است و همچنان به قدرت افرادمان برای رسیدن به هدفهای بلند ایمان داریم. از این رو همواره در تلاشیم تا نیروهای توانمند و پر انرژی ای را که از کار در یک محیط پویا لذت می برند به جمع همکارانمان اضافه کنیم. شما هم برای شکوفا کردن توانایی های خود به ما بپیوندید.


کسانی که مایل به کار در اشرفیه هستند، باید شرایط زیر را دار باشند :

    - روحیه کار تیمی

    - اشتیاق و علاقه به کار و لذت بردن از کار

    - پویایی و تلاش پیوسته برای رشد توانایی ها و استعدادهای فردی

    - تعهد به اصول اخلاقی مانند راست گویی، امانت داری، داشتن حس احترام قلبی و ابراز احترام در عمل نسبت به دیگران


ارسال درخواست